בדיקות קרקע, דיגום וייעוץ לענף החקלאות,
גינון ופרויקטים ציבוריים בכל הארץ:

• דיגום קרקע - עלים - מים מקצועי בכל רחבי הארץ
• בדיקות מעבדה כימיות במעבדות בעלות תו תקן
• אבחון פתוגנים (פטריות, מחלות קרקע, נמטודות)
• בדיקות מרקם ואנליזות מכניות (אחוזי חרסית, סילט וחול)
• זיהוי וירוסים וחיידקים
• בדיקות לאיתור שאריות חומרי בניין והדברה

משה סנה 35    
 כפר סבא