החשיבות של בדיקות קרקע

 
 

אודות החשיבות של בדיקות קרקע

בעזרת בדיקות קרקע / צמחייה ניתן לקבל תמונה מורחבת של התנאים בהם חי הצמח. על מנת להפיק מגינת הנוי את המרב יש לשאוף להביא את הקרקע למצב של איזון. עודפים ו/או חוסרים ברכיבים כימיים בסיסים הנדרשים לגינה – סופם להביא למראה גינה עגום.
גינה פורחת ומוצלחת תלויה בשילוב של גורמי יסוד בריאים ושל טיפול שוטף, נכון ומתאים.
בדיקת קרקע מזהה בבירור נוכחות של מחלות, פטריות, נמטודות, חיידקים, וירוסים, פתוגנים וכו' אשר מזיקים לבני הגן השונים וגורמים לנזק כספי ניכר.

   
בחקלאות ניתן לבדוק את הפרמטרים הבאים:
• הרכב מכני של הקרקע לטובת נטיעות, התאמת כנות ושיטות הגידול.
• בדיקות אחוזי גיר כליי וגיר פעיל.
• פוריות קרקע: K, P, N-NO3, Ca-Mg, Na, Cl, pH, E.C.
• סקר קרקע – נוכחות אופקים בעייתיים וקרקעות פסולות.
• נוכחות שאריות קוטלי עשבים וחומרי הדברה בקרקע, בפרי ובירק.
• בדיקת פתוגנים (פטריות ונמטודות).
• בדיקת חיידקים.
• בדיקת וירוסים.
• אבחון מזיקי קרקע.
• בדיקות קומפוסט, כופתיות, דשן מוצק, דשן נוזלי.
• בדיקות מים שפירים, מי קולחין, מים מותפלים.
• אבחון נזקים בחקלאות ועריכת דוחות בגיבוי בדיקות אמפיריות.
• סריקת נוכחות מתכות כבדות (קרקע, צמח, קומפוסט)
   
בדיקות עלים
• בדיקות מינרלים ומיקרו אלמנטים.
• בדיקות לזיהוי מתכות כבדות (32).
• אבחון מחלות.
אבחון שאריות חומרי הדברה.
   
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר